دارو پرونده دادگاه عربستان اخبار اجتماعی

دارو: پرونده دادگاه عربستان اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار اجتماعی محاکمه غیرعلنی عوامل حمله به سفارت عربستان

محاکمه ۱۰ نفر از متهمان پرونده حمله به سفارت عربستان در دادگاه تجدید نظر استان پایتخت کشور عزیزمان ایران به صورت غیرعلنی برگزار شد. 

محاکمه غیرعلنی عوامل حمله به سفارت عربستان

محاکمه غیرعلنی عوامل حمله به سفارت عربستان

عبارات مهم : پرونده

محاکمه ۱۰ نفر از متهمان پرونده حمله به سفارت عربستان در دادگاه تجدید نظر استان پایتخت کشور عزیزمان ایران به صورت غیرعلنی برگزار شد.

به گزارش کشور عزیزمان ایران ؛روز گذشته شعبه ۵۳ دادگاه تجدید نظر جهت پیگیری به اتهامات متهمان حمله و تخریب سفارت عربستان با حضور نماینده دادستان تهران، متهمان و وکلای آنها تشکیل جلسه داد.

محاکمه غیرعلنی عوامل حمله به سفارت عربستان

در این جلسه که بیش از ۲ ساعت به طول انجامید، بعد از قرائت کیفرخواست به وسیله نماینده دادستان و تفهیم اتهام از سوی مدیر دادگاه، متهمان و وکلای آنها با رد اتهامات وارده به دفاع از خود پرداختند.

هیأت قضایی دادگاه تجدید نظر استان، با اخذ آخرین دفاع از متهمان، ختم پیگیری این پرونده را اعلام کرد.

محاکمه ۱۰ نفر از متهمان پرونده حمله به سفارت عربستان در دادگاه تجدید نظر استان پایتخت کشور عزیزمان ایران به صورت غیرعلنی برگزار شد. 

قرار است دادگاه در مهلت قانونی – هفته آینده – حکم خود را نسبت به اعتراض متهمان پرونده صادر کند.

واژه های کلیدی: پرونده | دادگاه | عربستان | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs