دارو پرونده دادگاه عربستان اخبار اجتماعی

دارو: پرونده دادگاه عربستان اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی قضیه «سپنتا» حس میهنی ایرانیان را به چالش کشیده/ کسانی که رد آن را مستند به دل

حسام‌الدین آشنا با اشاره به قضیه سپنتا نیک‌نام، گفت: نحوه بیان و استدلال بعضی فقهای شورای نگهبان، مباحثه فقهی و حقوقی عمومیت یافته و کیفیت مواجهه سیاسی با این پ

قضیه «سپنتا» حس میهنی ایرانیان را به چالش کشیده/ کسانی که رد آن را مستند به دل

آشنا: قضیه «سپنتا» حس میهنی ایرانیان را به چالش کشیده/ کسانی که رد آن را مستند به دلایل شرعی یا حقوقی می کنند، با آزمون دشواری مواجه اند

عبارات مهم : ایرانیان

حسام الدین آشنا با اشاره به قضیه سپنتا نیک نام، گفت: نحوه بیان و استدلال بعضی فقهای شورای نگهبان، مباحثه فقهی و حقوقی عمومیت یافته و کیفیت مواجهه سیاسی با این پدیده تعیین کننده آینده مفهوم هویت ملی و کارامدی حقوق شهروندی در کشور عزیزمان ایران هست.

به گزارش انتخاب، حسام الدین آشنا در کانال تلگرامی خود در این خصوص چنین نوشت: «قضیه سپنتا حس میهنی بعضی ایرانیان را به چالش کشیده هست. کسانی که رد سپنتا را مستند به دلایل شرعی یا حقوقی می کنند اکنون با یک آزمون سخت مواجه هستند، آنها باید موضع خود را در قبال هویت سه وجهی “جمهوری، اسلامی، ایرانی” مشخص کنند. مسئله در فراسوی یک استدلال حقوقی صرف، به نسبتی برمی گردد که ما با هویت ملی در مفهوم توصیف شده است در قانون اساسی تنظیم می کنیم.»

قضیه «سپنتا» حس میهنی ایرانیان را به چالش کشیده/ کسانی که رد آن را مستند به دل

«هویت ملی در زمانه ما پیوندی است که یک ملت بر مبنای حقوق تصریح شده است در قانون اساسی میان خود برقرار می کنند؛ قانون اساسی میثاق ملی ما جهت پیوند اجتماعی میان ایرانیان هست. پیوندی که پدران ما در مشروطه میان کشور عزیزمان ایران خواهی خود با قانون اساسی مشروطه برقرار کردند و پیوندی که نسل ما با قانون اساسی جمهوری اسلامی برقرار کرد تا پیوندی که هر نسلی در فرایند اعمال حق تعیین آینده با هر قانون اساسی مورد نظر خود برقرار خواهد کرد فرایند تکاملی هویت ملی ما را شکل می دهد.

نحوه بیان و استدلال بعضی فقهای شورای نگهبان، مباحثه فقهی و حقوقی عمومیت یافته و کیفیت مواجهه سیاسی با این پدیده تعیین کننده آینده مفهوم هویت ملی و کارامدی حقوق شهروندی در کشور عزیزمان ایران است.»

حسام‌الدین آشنا با اشاره به قضیه سپنتا نیک‌نام، گفت: نحوه بیان و استدلال بعضی فقهای شورای نگهبان، مباحثه فقهی و حقوقی عمومیت یافته و کیفیت مواجهه سیاسی با این پ

واژه های کلیدی: ایرانیان | قانون اساسی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs