دارو پرونده دادگاه عربستان اخبار اجتماعی

دارو: پرونده دادگاه عربستان اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار پزشکی زیاد کردن مرگ‌ومیر سالمندان با شدت یافتن بحران خدمات مراقبتی در انگلیس

بررسی‌های انجام گرفته در انگلیس نشان می‌دهد تعداد افرادی که در این کشور بر اثر زمین خوردن و شکستگی ناشی از آن فوت می‌کنند، رو به زیاد کردن است.

زیاد کردن مرگ‌ومیر سالمندان با شدت یافتن بحران خدمات مراقبتی در انگلیس

زیاد کردن فوت ومیر سالمندان با شدت یافتن بحران خدمات مراقبتی در انگلیس

عبارات مهم : انگلیس

بررسی های انجام گرفته در انگلیس نشان می دهد تعداد افرادی که در این کشور بر اثر زمین خوردن و شکستگی ناشی از آن فوت می کنند، رو به زیاد کردن است.

به گزارش ایسنا، در این بررسی آمده است: تعداد افرادی که به علت زمین خوردن و شکستگی فوت می کنند به خصوص در سنین سالخوردگی رو به زیاد کردن هست. این آمار نگرانی ها را در مورد محدودیت ها در حوزه خدمات اجتماعی و کمبود نیرو در بیمارستان ها و آسایشگاه های سالمندان در این کشور زیاد کرده است.

پزشکان اظهار داشتند: درحالیکه این روند به اوج رفتن میانگین سنی جمعیت مرتبط است این حقیقت که رشد قیمت فوت و میرها از زیاد کردن تعداد افراد بالای ۶۵ سال فراتر رفته زنگ خطر است.

زیاد کردن مرگ‌ومیر سالمندان با شدت یافتن بحران خدمات مراقبتی در انگلیس

آمارهای انتشار یافته در انگلیس و ولز حاکی از آن است که بین سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۶ در میان مردان بالای ۸۵ سال، قیمت فوت و میر زیاد کردن ۱۷۷ درصدی داشته هست. این زیاد کردن در میان زنان کمتر بوده ولی همچنان حائز اهمیت است.

افتادن و سقوط درصورتیکه موجب خونریزی مغزی یا شکستگی لگن شده است و درمان نشود به طور مستقیم فوت فرد را به همراه دارد.

بررسی‌های انجام گرفته در انگلیس نشان می‌دهد تعداد افرادی که در این کشور بر اثر زمین خوردن و شکستگی ناشی از آن فوت می‌کنند، رو به زیاد کردن است.

به گزارش روزنامه گاردین، کارشناسان انگلیسی با بیان اینکه خطر افتادن و شکستگی تحت تاثیر زیاد کردن میانگین سنی زیاد شده، اظهار داشتند: فاکتورهای دیگری از قبیل چاقی یا سوء تغذیه نقش حائز اهمیتی در این زمینه بازی می کنند. همچنین کمبود نیروی پرستار و نیروی خدمات درمانی در بیمارستان ها و آسایشگاه های سالمندان می تواند دراین زیاد کردن نقش داشته باشند.

واژه های کلیدی: انگلیس | انگلیسی | آسایشگاه | سالمندان | بیمارستان | خدمات درمانی | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs